PL EN DE RU SWE FI

Zasady współpracy

Warunki współpracy z firmą Radpol Display Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa reguluje dokument: Ogólne Warunki Współpracy.

Dokument ten określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży, umów dostawy towarów
i usług oferowanych przez Radpol Display Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ogólne Warunki Współpracy
Formularz zamówienia
Podstawowe zasady przygotowania plików

Instrukcja przyjęcia zamówienia

1. Zamawiający powinien składać zamówienie wyłącznie na Formularzu Zamówienia RADPOL DISPLAY.

2. Po otrzymaniu przez Radpol Display Sp. z o.o. Sp.k wypełnionego przez Zamawiającego Formularza, następuje weryfikacja terminu oraz sposobu realizacji wskazanego przez Zamawiającego w formularzu.

3. Etap uzgadniania warunków zamówienia kończy się potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez RADPOL DISPLAY w formie pisemnej (np. mailowej, najlepiej wysłać podpisany formularz) – dopiero od tego momentu umowa między RADPOL DISPLAY a Zamawiającym zaczyna obowiązywać. Do Formularza Zamówienia powinny być załączone załączniki, tj. specyfikacja techniczna zamawianych artykułów, ewentualnie nazwa pliku z zaakceptowanym projektem.