PL EN DE RU SWE FI

Tillverkningsprocess

Tack vår egen designavdelning och tillverkningsavdelning samt projekt som tillhandahålls av Kunderna är vi specialiserade på beställningstillverkning. Vi säkerställer innovation, vi investerar ständigt i utvecklingen av kompetensen hos vårt team, samt vi utökar vår maskinpark. Vi försöker att införa ny teknik och genom den att skapa nya produktlinjer på löpande basis.

Våra Kunder erbjuds tillgång till många olika tekniker för behandling genom vilka kan vi skapa en övergripande bildning av slutprodukten.

Tillverkningsprocess görs genom:

 • Termoformning - (4 värmeformningsmaskiner format: 0,7 x 1,0 x h-0,4 m-tvåpersoners; 1 x 1,2 x h-0,8m ; 1 x 2 xh- 0,8m 2 x 2x h-1.1m )
 • Linjära bockningsmaskiner för plast – 4 maskiner (27 mb bockningslinje! upp till 6 bockningar samtidigt!)
 • CNC-fräsmaskiner 4 st. storlek av bearbetat material 1520 x 2440 mm
 • Justersåg - 3050 x 2050 mm,
 • Hyvelmaskin, fräsmaskiner och andra
 • Koldioxidlaser – Format 1200 x 900
  • 3 lösningsmedelsplotter av företaget Roland (skrivområdet 1615 mm)
  • Skärplotter för folie
  • 2 lamineringsmaskiner
  • Vi tillverkar också butiksmöbler och trä- och MDF-displayer.
 • Vi installerar LED-belysning och LCD-skärmar.

Slutskedet är:

 • Förpackning och märkning - varorna förpackas i enlighet med Kundens instruktioner, vi skriver ut monterings- och uppackninganvisningar, streckkoder och vi konfektionerar produkter.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för våra Kunder. De är ett kompletterande utbud till produktion:

 • Logistik och transport - vi erbjuder lagring, distribution, inrikes och utrikes transport! Vi har erfarenhet av sånt !!! Vi skickar nästan 3 000 lastpallar av reklamprodukter årligen.
 • Återvinning - (avfallshantering) - vi har en ansvarsfull politik när det gäller miljöskydd. Vi tillverkar enligt det erhållna miljöbeslut nr OS-6/2016. 100% av avfallsprodukter återvinns.

Hela tillverkningsprocessen omfattas av ansvarsförsäkring !! (produktförsäkring gäller i Polen, Schweiz, Norge, Island och EU-länder). Ansvarsförsäkring omfattas också av våra anställda, underentreprenörer och vårt företags gäster.


Vi inbjuder att läsa handlingen Allmänna Villkor för Samarbete (AVS) som är tillgänglig i nästa flik Samarbete.